थाके हो म त कामले थाके, खाडी को चर्को घामले थाके


थाके हो म त कामले थाके
खाडीको चर्को घामले थाके,

के के न होला थानेको थिए
यो बिदेशको नामले थाके,

सपना थियो ठुलो धनको
दो चार पैसा दामैले थाके,

जता ततै छ तातो बालुवा
यो मरभुमीको ठामैले थाके,

फाको थेलाले बनाएको यो
हात भरिको दामैले थाके ।।। About Author:

Name :- Sundar Pdr. Niroula
Instagram :- @sundarprasad.spn 
.......
Powered by Blogger.